Coimbatore Kalapati Dry Agri Land for sale contact 9655587665

*கோயம்புத்தூர் காளப்பட்டி        விளாங்குறிச்சியில் 5.75 ஏக்கர் விற்பனைக்கு*

*ட்ரை அக்ரி*

*தார் ரோடு பேஸ்*

*சைட் போட மிகச் சிறந்த இடம்*

*சத்தி ரோடு 1.5 Km*

*KMCH சித்ரா ஏர்போர்ட் 6 Km*

*காந்திபுரம் 9Km*

*ரயில்வே ஸ்டேஷன் 11Km*

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *